foton kuşağı

Spread the love

Bir süredir foton kuşağı ve etkileriyle ilgili araştırma yapıyordum bunları herkesle paylaşmak istedim inanırız yada inanmayız ama bilmekte fayda var .
Wikipedia da ki tarifini olduğu gibi buraya yazıyorum ;
Foton kuşağı, resmi olmayan kuruluşlar tarafından varlığı ortaya atılan ve M45 Ülker Takım Yıldızı ile birlikte Güneş Sistemi’ nin de içinde bulunduğu sanılan hayali bir kuşak olarak görülmektedir. İnanılışa göre Maya Takvimi’ nin bittiği Aralık 2012 tarihini müteakiben, Dünya uygarlığı’ nın yeni bir boyuta gireceği sanılır ve girilen bu yeni boyut düşünebilen canlılara, farklı yetenekler ve farklı fikirler kazandıracağı ileri sürülür. Belirli zaman dilimlerinde, insanoğlunun kurduğu düzenin artık işe yaramayacağı, birçok insanın yeni fikirlerle öne atılacağı bir düşünce birliğinden bahsedilmektedir. Barış ve huzurdan bahsedildiği; anlayış tarzlarından, kültürel yapıya, ekonomik değişimden, özgürlüklere yeni bir boyut kazandıracağı ‘inancını’ kapsayan, bu düşünce birliğinin oluşacağını bekleyen kişilerin tanımladığı bir kuşak olarak da görülebilir. Öte yandan Nibiru adı verilen gezegen ise yine bu tarihte Dünya’ ya yaklaşıp yeni olaylara sebep olacağı savunulur ki bu çevreden ‘başka’ inanışlarca; Kıyamet, Foton kuşağının getirisi olan yeni boyut olarak tanımlanır. Bu inançlarca da Tanrı’ nın insanları aslında yok etmeyeceği, Kıyamet Günü’ nün acı vem ölüm olmadığının, onlara bir bilinç devrimi yaşatarak, her açıdan gelişmiş toplumlar olarak hayatlarına devam edebileceklerine inanan tüzel kişilerce adlandırılan ve bu düşünce yapısının bir ürünü olarak benimsendiği gözlenmektedir. Ayrıca öne atılan tarihte güneş patlamalarının yaşanacağı ve dünyadaki canlıların genetik yapılarının değişime uğrayacağı, süre gelen olayların ise, dünya üzerindeki büyük elektirik kesilmeleri ile başlangıç alacağı tezini öne sürerler. Bununla beraber tüm bu anlatılanların birer efsane olduğu unutulmamalıdır.
Foton kuşağının etkilerini genel olarak sıralamak gerekirse kısaca şöyle ; Dünya başka olaylar yaşayacak ve bu olayların sonucunda daha kamil daha bilinçli insanlar ortaya çıkacak (ne güzel değil mi) dünyada barış dostluk ve sevgi hakim olacak , fakirlik  olmayacak ve çok yetenekli doğa üstü güçlere sahip olan indigo çocukların ortaya çıkacağı söyleniyor.
işin ilginç yanıysa bu durumun ahir zaman hadisleriyle ve BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ’nin sözleriylede desteklenmesi. Resulu-u Ekrem(asm) bakın uzunca bir hadisin sonunda, kıyamet öncesinde ne gibi gelişmeler olacağı hakkında bakın nasıl haber veriyor:

…Sonra İsa, ümmetimin içinde adaletle hükmedecek; haçı kıracak,domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak, zekatı bırakacak. Ne koyun, ne deveye zekat memuru gönderilmeyecek. İnsanlar arasındaki düşmanlıklar ve kin kalkacak. Akrep ve yılanlar zehirleri olmayacak, hatta bir çocuk eliyle yılanla oynayacak da yılan onu sokmayacak. Kız çocuğu arslanı zorlayacak da arslan ona ilişmeyecek. Kurt koyunlar arasında sanki bir çoban köpeği gibi bekleyip duracak. Kabın su ile dolduğu gibi yeryüzü din birliği ile dolacak. Allah’tan başka kimseye tapılmayacak. Harp, kavga adına hiç bir şey kalmayacak. Kureyş kabilesinden hükümdarlığı alınacak. Yeryüzü gümüş sofrası gibi olacak. Bitkisini Adem’in zamanındaki gibi bitirecek. Bir salkım üzümle bir nefer doyacak. Bir grup insan bir narla doyacak… (Büyük Hadis Külliyatı, c.3, s.455)”

(Not: Bu manadaki benzer hadisler Buhari ve Müslim gibi sahih kaynaklarda yer almaktadır. Bilhassa kıyamet alametleri ile ilgili bölümlere bakılabilir.) .
bu hadiste bitkilerin bereketinden bahsediliyor, basit düşünürsek foton ışık demektir dünyaya gelen ışığın fazla oluşu bitkilerde de berekete sebep olabilir.

Risale-i Nurdaki bir tanım ve tabir şöyledir;
“Hem de İslâmiyet güneşinin tutulmasına, inkişafına ve beşeri tenvir etmesine mümanaat eden perdeler açılmaya başlamışlar. O mümanaat edenler çekilmeye başlıyorlar. Kırk beş sene evvel o fecrin emâreleri göründü. Yetmiş birde fecr-i sâdıkı başladı veya başlayacak. Eğer bu fecr-i kâzip de olsa, otuz-kırk sene sonra fecr-i sâdık çıkacak. (Hutbe-i şamiye, s.34)” yazar Halil Akgünler’in tefsirine göre şöyledir.
Yetmiş birde fecr-i sadık başlayacak:

1371 hicri yılı 1950-51 yaklaşık miladi yıla karşılık geliyor.

Dikkat ediniz foton kuşağı da 1962 yılında başlamış. Tarihler birbirine çok yakın.

30 yıl sonra denilen tarih ise 1371 başlangıç noktası kabul edilirse 1401 yılına denk geliyor. O da miladi olarak yaklaşık 1981-82 eder. Kırk yıl sonrası ise 1991-92 yılına denk gelir. Foton kuşağı ikinci devresi ise 1987 yılı deniliyor. Yine yakın tarihler. Şayet 30-40 yıl tabirini beraber düşünürsek bu da yaklaşık 2020-2021 yıllarına karşılık gelir. Bazı durumlarda üst üste söylenen tarihler toplanabiliyor. İşte bu tarih de foton kuşağına girilecek olan 2012 ve sonrasına işaret ediyor olabilir.

Yani dostlar bu foton etkisiyle hayatımızın güzelleşeceğini kavgaların biteceği bir döneme gireceğiz yada girdik . Bireysel olarak kendi ışığımızı parlak tutabilmek için gülümsemekten ve affetmekten başlayın bence . Umudunuzu hiç yitirmeyin . hayatınızda kötü giden çok şey varsa sakinleşin derin nefes alın doğanın güzelliğini görmeye çalışın . GÜNEŞ HER SABAH DOĞMAYI UNUTMUYORSA . ONU YARADAN SİZİ DE MUTSUZLUĞUN İÇİNDE UNUTMAYACAKTIR…..

GULCE

Bir cevap yazın